Privātuma politika (Informācija par personas datu apstrādi)
Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.
Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.
Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus. 
Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus.

Mūsu darbības tiek veiktas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ:
Lai administrētu lietotāju reģistrāciju www.hotelspares.lv E-veikalā.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu reģistrāciju www.hotelspares.lv E-veikalā. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu Jūs reģistrēt Jūs www.hotelspares.lv E-veikalā un īstenot Jūsu Pirkumu piegādi. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, nevarēsiet noformēt Pirkumus un mēs nevarēsim nodrošināt Jūsu Pirkumu piegādi. Ja nevarat aizpildīt kādu no obligāti aizpildāmajiem laukiem, lai veiksmīgi pabeigtu reģistrāciju, Jums ir nepieciešams sazināties ar www.hotelspares.lv E-veikalu.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu Pirkumu piegādes uz Jūsu izvēlēto adresi. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu īstenot Jūsu Pirkumu piegādi. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, nevarēsiet noformēt Pirkumus un mēs nevarēsim nodrošināt Jūsu Pirkumu piegādi.
Mēs izmantojam Jūsu mobilā tālruņa numuru, lai ar Jums sazinātos jautājumos, kas saistīti ar piegādi.
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai identificētu Jūs vai saistītu Jūs ar konkrētu www.hotelspares.lv E-veikalu lietotāju tikai tajos gadījumos, kad mums ir nepieciešams noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties, piemēram, piegādājot Pirkumu vai gadījumos, ja Jūs sazināties ar mums.
Jūsu personas dati netiek izpausti trešajām personām. Mēs veicam visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

Drošība
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi veicot pasūtījumus vai mūsu pakalpojumus ar www.hotelspares.lv E-veikalu, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
- godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
- personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
- precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

Privātuma politikas noteikumi un grozījumi
Mēs pieņemam, ka pirms pasūtījuma veikšanas, kā arī komunicēšanas mūsu tīmekļa vietnēs, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?
Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

0
 .